Tjänster

Vår eventapp är särskilt programmerad för iOS och Android. Vi har fyllt den med en rad funktioner som vi vet att du behöver.

För företag och arrangörer med många möten och event har vi tagit fram en Multimeeting app.

Vi bygger en webbplats för ditt event. Webbdomän och hosting ingår.

Med vårt anmälningssystem anmäler sig deltagarna enkelt via ett digitalt formulär.

Lämna in, granska och gör återkoppling till ett abstract genom vårt webbaserade system.

Våra digitala posters ger dig det ultimata publiceringsverktyget.