CME-registrering


Bakgrund

"Continuing Medical Education" (CME) är en viktig del av läkares professionella utveckling. Ett syfte med Svenska Hjärtförbundet är att skapa utbildning och verka för samarbete kring utbildning bland specialitetsföreningarna inom svenska hjärtsjuksvården. Det görs bl a genom arrangemang av det årliga Svenska Kardiovaskulära Vårmötet - www.varmotet.se.

För att öka tillgängligheten till utbildningsutbudet från Vårmötet har Hjärtförbundet lanserat detta kostnadsfria system för CME. Systemet är tillgängligt via smartphone-app:en "Hjärtförbundet" (tillgängligt för iPhone och Android) samt via Hjärtförbundets hemsida www.sweheart.se.


Huvudfunktioner i CME-systemet
- Dokumentera fortbildning. Användaren kan dokumentera sin fortbildning genom att registrera CME-poäng för respektive föreläsning på Vårmötet under pågående möte, via app:en eller hemsidan.
- Fortbildning året runt. Efter Vårmötet blir videoinspelningar av respektive föreläsning tillgängliga via app:en och hemsidan. Användaren kan ta del av vårmötets utbildningsmaterial även efter Vårmötet, samt dokumentera denna fortbildning genom att registrera CME-poäng.
- CME-saldo. Användaren kan via hemsidan se och skriva ut sitt CME-saldo, som är en sammanställning av registrerade genomgångna utbildningsaktiviteter. Detta underlättar dokumentationen för läkare i behov av att dokumentera sin utbildning.
- Mer än bara Vårmötet. Detta system för CME är tillgängligt kostnadsfritt för både användaren och kursarrangörer som önskar göra utbildningsmaterial (videoinspelningar) och CME-registrering tillgängligt via Hjärtförbundets CME-system på samma sätt som för Vårmötet. För mer information v g kontakta cme@sweheart.se.