Måndag 27 augusti 2018

09.15-10.45 Symposium. Könsdysfori, Stora Salen
Moderatorer: Alkistis Skalkidou
09.15-09.40 Könsdysfori i Sverige- enuppdatering
Fotios Papadopoulos
09.40-10.05 Hormonbehandling vid könsdysfori
Katarina Link
10.05-10.30 Könsbekräftande kirurgi-patientupplevelse och komplikationer
Inger Bryman
10.30-10.45 Fertilitetsbevarande åtgärder
Kenny Rodriguez Wallberg
09.15-10.45 OGU-symposium (Alla välkomna). Induktion - vart är vi på väg?, Sal B
Moderatorer: Karina Varasteh; Hanna Reimerson
09.15-09.45 SWEPIS
Ulla-Britt Wennerholm
09.45-10.15 Robson Score - hur många av snitten blir inducerade?
Lars Ladfors
10.15-10.45 Induktion av förlossning och våra nationella riktlinjer
Maria Majczuk Sennström
11.15-12.15 Plenarföreläsning, The Old is New Again: Revisiting Menopausal Hormone Therapy, Stora Salen
Moderatorer: Alkistis Skalkidou
Neill Epperson, Pennsylvaina, Philadelphia
12.00-13.30 Preeklampsi-ARG, Konferensrum K2
12.00-13.30 OGU-styrelsen, Konferensrum K5
12.00-15.00 SNAKS Styrgruppsmöte, Konferensrum K1
12.45-13.25 Industrisponsrat symposium - Avia Pharma, Sal B
12.45-13.25 Lokalt DHEA vid vaginal atrofi - vad tillför androgener?
Stefan Arver; Angelica Lindén Hirschberg
13.30-15.00 Symposium. Cervixcancerprevention via självprovtagning, Stora Salen
Moderatorer: Matts Olovsson
13.30-13.50 Självprovtagning + HPV-test = sant?
Matts Olovsson
13.50-14.10 Självprovtagning + HPV-analys vs. cytologi
Ulf Gyllensten
14.10-14.35 Barnmorskeprov = självprov?
Matts Olovsson
14.35-15.00 Självprovtagning hos 60+ -
Annika Lindström, Falun
13.30-15.00 Fria föredrag Obstetrik, Sal B
Moderatorer: Gunilla Hallberg; Ove Axelsson
13.30-13.42 Indications for caesarean sections and actions to prevent unnecessary caesareans
Mira Hansson Bittár; Paula da Silva Charvalho
13.42-13.54 The impact of placental location on pregnancy outcomes in primiparous women
Michaela Granfors, Stockholm; Olof Stephansson; Anna Sandström; Anna-Karin Wikström
13.54-14.06 Maternal body mass index influence the association between antenatal depression and Infant birthweight
Heidrun Petursdottir Maack, Uppsala; Alkistis Skalkidou; Anna Sjöholm; Karin Eurenius; Ajlana Mulic-Lutvica; Anna-Karin Wikström; Inger Sundström Poromaa
14.06-14.18 Obstetric and neonatal outcomes after patient controlled analgesia compared to epidural for labour
Ylva Vladic Stjernholm, STOCKHOLM
14.18-14.30 Postnatal growth in children born SGA; is intrauterine smoking exposure a determinant factor?
Linda Lindström, Uppsala; Anna-Karin Wikström; Eva Bergman; Ajlana Mulic-Lutvica; Maria Lundgren
14.30-14.42 Obstetric emergencies as antecedents to neonatal hypoxic ischemic encephalopathy, does parity matter?
Lena Liljeström, Uppsala; Anna-Karin Wikström; Maria Jonsson
14.42-14.54 Pregnancy outcomes in women with cardiac disease: Five years experiences of multidisciplinary management according to modified WHO risk score.
Heiddis Valgeirsdottir
15.30-17.00 Symposium. Preeklampsi - to screen or not to screen, that´s the question, Stora Salen
Moderatorer: Anna-Karin Wikström
Lina Bergman; Ylva Carlsson ; Anna Sandström
15.30-17.00 Symposium. Cancerprofylaktisk kirurgi, var står vi idag, Sal B
Moderatorer: Daniel Altman, Stocksund
15.30-16.00 Bröstcancer
Jessica Gahm
16.00-16.30 Gynekologisk cancer
Henrik Falconer
16.30-17.00 Koloncancer
Anders Mellgren
17.05-17.25 Doktorsavhandling - The effect of maternal malignancy on fertility, pregnancy and neonatal outcomes, Stora Salen
Moderatorer: Karin Stålberg; Alkistis Skalkidou
17.05-17.25 The effect of maternal malignancy on fertility, pregnancy and neonatal outcomes
Zahra Sabeti Rad
17.05-17.35 Industrisponsrat symposium - Natural Cycles, Sal B
Moderatorer: Kristina Gemzell-Danielsson
17.05-17.20 Preventivmedel - kvinnors önskemål och överväganden
Ingrid Sääv,
17.20-17.35 Evidens kring användningen av preventivmedelsappar
Helena Kopp-Kallner

Tisdag 28 augusti 2018

07.00-07.45 INSTÄLLT pga regn - Yoga i Stadsparken
08.15-09.45 Symposium. Förlossning efter tidigare sectio, Stora Salen
Moderatorer: Maria Jonsson
08.15-08.45 Maternella komplikationer efter kejsarsnitt på kort och lång sikt
Susanne Hesselman, Falun
08.45-09.15 Risk för upprepat kejsarsnitt vid försök till vaginal förlossning, vilka faktorer har betydelse?
Charlotte Lindblad Wollman
09.15-09.45 Prediktion av vaginal födsel efter tidigare kejsarsnitt, hur ska vi informera föräldrarna?
Marie Carlsson Fagerberg; Karin Källén
08.15-09.45 Fria föredrag Gynekologi, Sal B
Moderatorer: Patricia Eckerdal; Matts Olovsson
08.15-08.30 Expanding women’s option of home use of misoprostol for termination of pregnancy beyond 63 days: An observational study of efficacy and safety
Amanda Larsson, MD, Örebro; Ann-Kristin Rönnberg, MD PhD
08.30-08.45 Cervical dysplasia in elderly women performing repeated self -sampling for HPV-testing.
Ruth Hermansson; Annika Lindström, Falun; Inger Gustavsson; Julia Hedlund Lindberg; Ulf Gyllensten; Matts Olovsson
08.45-09.00 Colposcopic and histopathologic evaluation of women aged 56-64 with HPV-persistence exiting the organized primary HPV screening in Sweden.
Hanna Sahlgren; Kristina Elfgren, Falun; Helena Lamin; Carina Eklund; Miriam Elfström; Charlotta Sävblom; Joakim Dillner
09.00-09.15 Women with premenstrual dysphoria show a right-sided dominance of frontal brain blood-flow.
Olle Eriksson, Uppsala; Anders Wall; Ulf Olsson; Ina Marteinsdottir; Maria Holstad; Hans Ågren; Per Hartvig†; Bengt Långström; Tord Naessén
09.15-09.30 The importance of life-style factors for the outcome of gynaecological surgery
Katja Stenström Bohlin
09.30-09.45 Organskada vid hysterektomi medför ökad risk för fistelbildning och ger försämrad hälsa på kort och lång sikt
Susanne Hesselman, Falun; Lina Bergman; Maria Jonsson; Ulf Högberg; Lina Bergman; Maria Jonsson
10.15-11.15 Ny SNAKS-studie, Socialstyrelsens riktlinjer samt ny SFOG-riktlinje, Stora Salen
Moderatorer: Ove Axelsson
10.15-10.45 SALSTER, ny SNAKS-studie
Annika Strandell
10.45-11.00 Socialstyrelsen och kvinnohälsa
Inga-Maj Andersson
11.00-11.15 SFOG-riktlinje av NVP för cervixcancerprevention
Kristina Elfgren, Falun
10.15-11.15 OGU-symposium (Alla välkomna). Ungdomsgynekologi, Sal B
Moderatorer: Agnes Edling, Uppsala; Joanna Romell
10.15-11.15 Mellan tystnadsplikt, patientförtroende och orosanmälan - om teamarbete på ungdomsenhet
Pia Jakobsson Kruse; Ulla Sommar; Susanne Hedberg Avelind
11.30-12.30 Plenarföreläsning. Maternal near miss and WHO approach to quality of obstetric care, Stora Salen
Moderatorer: Birgitta Essén
Laleh Say, Genéve
12.45-13.45 EVA-studien: episiotomi eller inte vid VE - möte för alla intresserade, Sal C
12.45-14.00 SWEPIS; Alla välkomna, Konferensrum K1
14.30-15.30 Symposium. MM-ARG, Mödramortalitet, Stora Salen
14.30-15.30 Åtta mödradödsfall från 2017, två från 2016
Annika Esscher
14.30-15.30 En infektionsläkares synpunkter
Karlis Pauksens
14.30-15.30 Symposium. Nivåstrukturering inom obstetrik och gynekologi, Sal B
Moderatorer: Masoumeh Rezapour
14.30-15.30 Paneldiskussion om Nivåstrukturering och kunskapsstyrning inom gynekologi och obstetrik - medlemmar i Nationella programrådet
15.30-17.00 Riks-ARG, Sal C
16.00-17.00 Symposium. Perinatalmedicinskt omhändertagande vid extrem prematuritet, Stora Salen
Moderatorer: Ulf Högberg
16.00-16.20 EXPRESS studien, perinatologiskt projekt med stor klinisk relevans
Karel Marsal
16.20-16.32 Obstetrikern i det perinatala teamet vid NUS
Anna-Carin Wihlbäck
16.32-16.42 Neonatologen i det perinatala teamet vid UAS
Fredrik Ahlsson
16.42-16.45 EXPRESS 2, registerstudie 2014-2016
Fredrik Ahlsson
16.45-17.00 Frågor och diskussion
16.00-17.00 Symposium. Reproduktionsmedicinska aktualiteter, Sal B
Moderatorer: Jan Holte
16.00-16.20 Data från det nationella IVF-registret, Q-IVF
Christina Bergh
16.20-16.40 Ovarialreserv och prognosmodeller vid IVF
Thomas Brodin
16.40-17.00 Modern hantering av infertilitet vid PCOS
Jan Holte
17.05-17.35 Industrisponsrat symposium - Peptonic Medical, Sal B
17.05-17.35 VagiVital – Ett alternativ förde som inte vill, kan eller får använda hormoner för behandling av vaginalatrofi
Aino Fianu Jonasson
19.00-23.59 Studentikos afton, Östgöta Nation

Onsdag 29 augusti 2018

07.00-07.45 Joggingtur, samling utanför UKK
08.30-09.30 Plenarföreläsning. Today´s ovarian cancer treatment, Stora Salen
Moderatorer: Karin Stålberg
Christina Fotopoulou, London
10.00-12.00 SFOGs årsmöte, Stora Salen
10.00-12.00 Barnmorskesymposium Obstetrik. Perinatal psykisk ohälsa, Sal B
Moderatorer: Agneta Skoog Svanberg
10.00-10.30 De kroniska psykiskasjukdomarna under och efter graviditet; vad kan barnmorskan/obstetrikern kanförvänta sig hända under graviditeten och vilka risker/problem dessa sjukdomarinnebär.
Malin Eberhard-Gran
10.30-11.00 Screening med EPDS för perintal depression-hinder och möjligheter
Birgitta Wickberg
11.00-11.30 Negativaförlossningsupplevelser - orsaker, symtom och psykologiskt omhändertagande
Josefin Sjömark
11.30-12.00 Medicinering för psykiska sjukdomar under graviditet och amning
Margareta Reis
12.30-13.10 Industrisponsrat symposium - Gedeon Richter, Sal B
Moderatorer: Kristina Gemzell-Danielsson
12.30-13.10 How do we proceed with ESMYA?
Pablo Arriagada
12.30-13.30 SNAKS-möte (öppet), Sal C
13.00-15.00 SNÄV, Konferensrum K3
13.15-14.45 Barnmorskesymposium. Kontinuitet i förlossningsvården, Stora Salen
Moderatorer: Agneta Skoog Svanberg
13.15-13.33 Inledning och bakgrund
Ingegerd Hildingsson
13.33-13.51 Resultat från ett projekt; Organisation, fallbeskrivning samt en barnmorskas tankar när man ger sig in i det här
Helena Eriksson ; Karin Hellström
13.51-14.09 Sollefteåprojektet
Hanna Hedvall; Ulrica Sjöstrand
14.09-14.27 Trios-reflektera
14.27-14.45 Paneldiskussion - Mia Ahlberg
Mia Ahlberg
13.15-14.45 Föreningssymposium - Vilka föreningar är eller ska jag vara med i - och varför?, Sal B
13.15-13.25 Introduktion
Helena Kopp Kallner; Andreas Herbst
13.25-13.50 SvenskaLäkaresällskapet
Britt Skogseid
13.50-14.05 Frågestund
14.05-14.30 SverigesLäkarförbund
Heidi Stensmyren
14.30-14.45 Frågestund
13.15-14.45 Hem-ARG , Konferensrum K2
15.15-16.45 Global-Arg-symposium, Stora Salen
Moderatorer: Helena Litorp
15.15-16.00 30 years of research for Safe Motherhood - challenges and successful collaboration between Tanzania and Sweden
Hussein Kidanto
16.00-16.45 "Låsningar och lösningar inom den mångkulturella kvinnosjukvården"
Birgitta Essén
15.15-16.45 Symposium. Långvarig smärta på grund av endometrios, Sal B
Moderatorer: Matts Olovsson
15.15-15.35 Endometrios och smärta
Matts Olovsson
15.35-15.55 Vad gör smärta med oss?
Thomas Lundeberg
15.55-16.15 Smärtlindring
Annica Rhodin
16.15-16.35 Smärtrehabilitering
Birgitta Nilsson
16.35-16.45 Frågor och diskussion
15.15-16.45 Bästa ST-arbeten och bästa avhandling, Sal C
Moderatorer: Ellika Andolf; Anna-Karin Wikström
15.15-15.30 Early versus delayed insertion of Nexplanon at medical abortion: analysis of secondary outcomes
Erika Åhlin
15.30-15.45 Screening med både cytologi och HPV av 41-45 åriga kvinnor
Lina Jans
15.45-16.00 The impact of levels of biomarkers on overall survival in FIGO stage III- IV ovarian cancer; a retrospective observational population study
Anna Karlsson, Norrköping
16.00-16.15 Fetal effects of maternal drug treatment. Risk assessment and communication.
Ulrika Nörby
16.50-17.20 Industrisponsrat symposium - Solann, Sal B
16.50-17.20 "Nästa generations IUD: IUB ™ Intrauterine Ball" / "The next generationIUD: IUB™ Intrauterine Ball"
Ilan Baran

Torsdag 30 augusti 2018

08.15-09.45 Symposium. Kvalitetssäkring av förlossningsvården, Stora Salen
Moderatorer: Gunilla Hallberg
08.15-08.33 Kvalitetssäkring inom obstetrik - hur ser kartan ut?
Lars Ladfors
08.33-08.51 Är förlossning en bedömningssport? -
Olof Stephansson
08.51-09.09 Hur återkopplar man statistik på individ och gruppnivå?
Charlotte Elvander
09.09-09.27 Värdebaserad vård - ett sätt att förbättra vården för förstföderskan
Anna-Karin Ringqvist; Liselotte Bergqvist
09.27-09.45 Lustfylld kvalitetssäkring i värdebaserad form
Gunilla Hallberg; Linda Lindström, Uppsala
08.15-09.45 OGU-symposium (Alla välkomna). När det värsta händer - att hantera och gå vidare, Sal C
Moderatorer: Maria Severin; Maja Weinryb
08.15-09.00 Second victim - Åsa Wahlberg
Åsa Wahlberg
09.00-09.45 Hur ska doktorn orka?
Nina Cavalli Björkman
08.30-10.00 Alkistis Skalkidou, Konferensrum K5
10.15-11.15 Symposium. Betydelsen av förlossningssätt för barnets utveckling och hälsa, Stora Salen
Moderatorer: Alkistis Skalkidou
10.15-10.35 Does delivery mode affect child outcomes?
Eleni Petridou
10.35-10.55 Epigenetic differences according to mode of delivery - Malin Almgren
Malin Almgren
10.55-11.15 How does the microbiomeaffect child outcomes - a role for delivery mode?
Maria Jonsson
10.15-11.15 Symposium. Corpuscancer-riskbedömning eller sentinel node för alla?, Sal C
Moderatorer: Karin Stålberg
10.15-10.45 Aktuellt evidensläge samt praktiskt genomförande
Jan Persson
10.45-11.15 Onkologiska aspekter
Caroline Lundgren
11.15-12.15 SFOG Kvalitetsråd, Konferensrum K2
11.30-12.30 Plenarföreläsare. Preterm birth – if progesterone is not the answer, what is?, Stora Salen
Moderatorer: Alkistis Skalkidou
Jane E Norman, Edinburgh
12.30-13.45 Tumör-ARG, Konferensrum K2
13.45-15.15 Symposium. Kvacksalveri och humbug inom obstetrik och gynekologi, Stora Salen
Moderatorer: Alkistis Skalkidou
13.45-14.15 Klimakteriet
Angelica Lindén Hirschberg
14.15-14.45 PMDS, progesteronkräm och serotonia
Marie Bixo
14.45-15.15 Vulva - injektioner, krämer och laser
Nina Bohm Sarke
13.45-15.15 Symposium. Kvalitetsutveckling i stort och smått, Sal C
Moderatorer: Anna-Karin Wikström
13.45-14.15 Hur kan vi använda Graviditetsregistret och Gyn-op i detta arbete?
Olof Stephansson; Maud Ankardal
14.15-14.45 Gyn-kvalitet i Halland
Christina Rydberg
14.45-15.15 Kvalitetsutveckling i stort och smått
Anna-Karin Wikström
15.30-16.00 Avslutning, Stora Salen
16.00-18.00 Specialistråd (slutet möte), Konferensrum K5

Fredag 31 augusti 2018

09.00-13.45 Verksamhetsmöte, Gustavianum
09.00-09.15 Introduktion och presentationsrunda
09.15-10.15 SFOGs årsrapport KN, EU, HKK
10.15-10.35 OGU-enkäten, och Nya Ge kniven vidare ES
10.35-11.00 Statliga satsningen på förlossningsvården – effekt i verksamheterna?
11.00-11.20 Kaffe
11.20-11.40 ST-arbeten och Vetenskaplig kvalitet, SNAKS EA, AS
11.40-12.30 Gyn-OP-registret, aktuella resultat MA
12.30-12.45 Bristningsregistret – resultat EU
12.45-13.00 Övriga frågor
13.00-13.45 Lunch