Söndag 25 augusti 2019

13:00-17:00 Precongress course - Pelvic Floor Ultrasound [OBS: Anmälan krävs], Östersunds sjukhus

Måndag 26 augusti 2019

08:30-10:00 Registrering & kaffe!, Utställningen
10:00-10:30 Invigning - Eva Spetz /Eva Uustal/Marie Bixo/Annika Norlin/Säkert, Draken
10:30-12:00 Symposium: Global reproduktiv hälsa, Draken
Elisabeth Darj; Birgitta Essén; Ingrid Mogren
10:30-11:00 Våld mot gravida kvinnor, studier i Nepal
Elisabeth Darj
11:00-11:30 Maternal Near Miss - Forskning från Somalia och Sverige
Birgitta Essén
11:30-12:00 Obstetriskt ultraljud i låginkomst- och medelinkomstland -fallbeskrivning från Rwanda och Vietnam
Ingrid Mogren
10:30-12:00 Symposium: Jämlik vård – kan kvalitetsregistren hjälpa oss?, Viggen
Joakim Dillner; Thomas Högberg; Kristina Nordquist; Teresia Svanvik; Janusz Marcickiewicz
10:30-11:15 Nationellt register för cervixcancerprevention
Joakim Dillner
11:15-12:00 Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer
Thomas Högberg; Teresia Svanvik; Janusz Marcickiewicz
11:00-12:00 Preeklampsi - ARG, Frösö Skans
12:00-13:15 Lunch, Utställningen
12:00-13:15 OGU - styrelsen (endast inbjudna), Alpbacken
12:15-13:45 Tumör-ARG, Västerhus 1+2
12:30-13:10 Sponsrat symposium: B Braun - Laparoskopi i 3D. Nyheter och erfarenheter., Viggen
Amadeus Hornemann
13:15-14:15 Plenarföreläsning: Pelvic floor ultrasound, Draken
Hans Peter Dietz
14:15-14:45 Kaffe utställning, Utställningen
14:45-16:15 Fria föredrag gynekologi, Viggen
14:45-15:00 O1 - Cervical microbiota in women with cervical intra-epithelial neoplasia, prior to and after local excisional treatment, a Norwegian cohort study.
Johanna Wiik; Verena Sengpiel; Maria Kyrgiou; Staffan Nilsson; Anita Mitra; Tom Tanbo; Christine Monceyron Jonassen; Tone Møller Tannæs; Katrine Sjøborg
15:00-15:15 O2 - Fecundity among women with polycystic ovary syndrome (PCOS) – a population-based study
Sofia Persson; Evangelia Elenis; Sahruh Turkmen; Michael S. Kramer; Eu-Long Yong; Inger Sundström Poromaa
15:15-15:30 O3 - Lympho-vascular space invasion is strongly associated with lymph node metastases and decreased survival in endometrial cancer- a SweGCG Study
Karin Stålberg; Maria Bjurberg; Christer Borgfeldt; Joseph Carlson; Pernilla Dahm Kähler; Angelique Flöter-Rådestad; Kristina Hellman; Elisabet Hjerpe; Erik Holmberg; Preben Kjølhede; Janusz Marcickiewicz; Per Rosenberg; Bengt Tholander; Elisabeth Åvall-Lundqvist; Thomas Högberg
15:30-15:45 O4 - Peritoneal cancer index (PCI) is a strong predictor of operability in ovarian cancer
Björg Jonsdottir; Marta Lomnytska; Inger Sundström Poromaa; Ilvars Silins; Karin Stålberg
15:45-16:00 O5 - Risk of Epithelial ovarian cancer Type I and II after salpingectomy- a nationwide case control study
Anna Darelius; Björg Kristjansdottir; Pernilla Dahm Kähler; Annika Strandell
16:00-16:15 O6 - Unmet supportive care needs among younger women treated for gynaecologic cancer: a nationwide qualitative survey
Anna Wikman; Elisabet Mattsson; Lisa Ljungman; Kim Einhorn; Inger Sundström-Poromaa; Karin Stålberg
14:45-16:15 Kvalitetsrådet (endast inbjudna), Frösö Skans
14:45-16:15 Symposium: Gynekologisk cancer, Draken
Hanna Dahlstrand; Bertil Axelsson; Ann Lalos
14:45-15:15 Dit kniven inte når - Nya gynonkologiska behandlingsstrategier
Hanna Dahlstrand
15:15-15:45 Sexuellt samliv efter gynekologisk cancer
Ann Lalos
15:45-16:15 Palliativ medicin vid obotlig cancer
Bertil Axelsson
16:15-17:15 Vetenskapliga nämnden (endast inbjudna), Frösö Skans
16:20-17:20 Symposium arrangerat av Endokrin-ARG: Nya riktlinjer för menopausal hormonell terapi, Viggen
Tord Naessén; Angelica Lindén Hirschberg; Alkistis Skalkidou
16:20-16:40 Nytta och risker men menopausal hormonbehandling
Tord Naessén
16:40-17:00 Skillnader mellan gestagen och progesteron i menopausal hormonbehandling - Vad har vi för evidens?
Angelica Lindén Hirschberg
17:00-17:20 Presentation av reviderat SFOG-råd om menopausal hormonbehandling
Alkistis Skalkidou
16:20-17:20 Symposium arrangerat av MM-ARG: Mödradödsfall i Sverige, Draken
Hanna Åmark; Linnea Lindroos

Tisdag 27 augusti 2019

07:30-08:15 Registrering, Entrén Frösö Park Arena
08:15-09:15 Symposium arrangerat av SNAKS: Pågående multicenterstudier i Sverige, Draken
Annika Idahl; Sophia Brismar Wendel; Anna-Karin Wikström; Ylva Carlsson; Helena Fadl; Ulla-Britt Wennerholm
08:15-08:20 Vad är SNAKS?
Annika Strandell
08:20-08:45 HOPPSA & SALSTER, EVA, IMPACT, MG-studien, CDC4G
08:45-09:15 SWEPIS
08:15-09:15 Symposium: Graviditet vid Grown Up Congenital Heart Disease (GUCH)., Viggen
Ulf Thilén; Ajlana Mulic-Lutvica
08:15-08:45 Kardiologiska aspekter
Ulf Thilén
08:45-09:15 Graviditet vid GUCH - Obstetriska synpunkter utifrån WHO riskklassifikation.
Ajlana Mulic-Lutvica
09:15-09:45 Postersession i utställningen - Moderator: Matts Olovsson, Utställningen
09:30-10:00 Sponsrat symposium: Campus Pharma: Östriol vaginalgel vid vaginal atrofi hos kvinnor med bröstcancer och aromatshämmare, Viggen
Angelica Lindén Hirschberg
09:45-10:15 Kaffe utställning och postrar, Utställningen
10:15-11:45 Symposium arrangerat av OGU: Ultraljud ovarialförändringar - att skilja benignt från malignt., Draken
Elisabeth Epstein; Lil Valentin
10:15-11:00 Pattern recognition -för att skilja malignt från benignt
Elisabeth Epstein
11:00-11:45 IOTA-metoderna (Simple Rules och Adnex)
Lil Valentin
10:15-11:45 Symposium: Reducing stillbirths, Viggen
Karin Pettersson; Jason Gardosi
10:15-11:00 Can we reduce stillbirths in Sweden?
Karin Pettersson
11:00-11:45 Reducing stillbirths through improved antenatal detection of fetal growth restriction
Jason Gardosi
11:45-13:00 Lunch, Utställningen
11:45-13:15 SNAKS arbetsgrupp (endast inbjudna), Sommarhagen
12:15-13:00 Global - ARG, Alpbacken
12:15-12:55 Sponsrat symposium: Nordic Consumer Health - DT56a, a non-hormonal botanical therapy, as first line treatment for menopausal symptoms, Viggen
Andrea Genazzani
13:00-14:00 Plenarföreläsning: Diagnosing the abnormally invasive placenta (AIP): difficulties and possible solutions, Draken
Sally Collins
14:05-15:05 Symposium arrangerat av Preeklampsi - ARG: Nya Svenska evidensbaserade guidelines för preeklampsivård, Draken
Stefan Hansson
14:05-15:05 Symposium: Robotkirurgi på benign indikation - när, var, hur?, Viggen
Malin Brunes; Katarina Westman; Charlotta Ericsson
14:05-14:35 Komplex hysterektomi
Malin Brunes; Katarina Westman
14:35-15:05 Sakrokolpopexi
Charlotta Ericsson
15:05-15:35 Kaffe, Utställningen
15:30-17:00 Riks - ARG, Sommarhagen
15:35-17:05 Fria föredrag obstetrik, Viggen
15:35-15:50 O7 - Dålig självskattad hälsa före graviditet speglar tidigare psykisk ohälsa och är associerad med prematurbörd och att föda barn lätt för tiden
Frida Viirman; Susanne Hesselman; Anna-Karin Wikström; Inger Sundström Poromaa; Agneta Skoog Svanberg; Anna Wikman
15:50-16:05 O8 - Gestational age-related reference values for Apgar score and umbilical cord arterial and venous pH in preterm and term newborns
Mehreen Zaigham; Karin Källén; Per Olofsson
16:05-16:20 O9 - Increased plasma conc of cerebral biomarkers and decreased intracerebral Mg-levels correlate to impaired blood brain barrier function in preeclampsia
Therese Friis; Anna-Karin Wikström; Jesenia Acurio; Jose Leon; Henrik Zetterberg; Kaj Blennow; Maria Nelander; Helena Åkerud; Helena Kaihola; Catherine Cluver; Johan Wikström; Pablo Torres-Vergara; Carlos Escudero; Lina Bergman
16:20-16:35 O10 - PCOS and extreme preterm birth
Heiddis Valgeirsdottir; Inger Sundström Poromaa; Theodora Kunovac Kallak; Eszter Vanky; Tansim Akhter; Nathalie Roos; Olof Stephansson; Anna-Karin Wikström
16:35-16:50 O11 - Safe Vacuum Extraction Alliance (SVEA) – a randomised controlled trial
Stefhanie Romero; Kristina Pettersson; Magnus Westgren; Gunilla Ajne
16:50-17:05 O12 - Trygg att föda, ett Stockholmsbaserat projekt för förlossningsrädda
Malin Thorsell; Ann Wetterdahl; Caroline Hedman; Lena Holzman; Maria Engström; Moa Mikagård; Rebecca Rickert-Olsson; Charlotte Iacobaeus
15:35-17:05 Symposium: Hormoner och humör, Draken
Torbjörn Bäckström; Inger Sundström Poromaa; Marie Bendix
15:35-16:05 Premenstruellt dysforiskt syndrom
Torbjörn Bäckström
16:05-16:35 P-piller och humör
Inger Sundström Poromaa
16:35-17:05 Postpartumdepression
Marie Bendix
17:00-18:00 Vetenskapliga nämnden (endast inbjudna), Frösö Skans

Onsdag 28 augusti 2019

07:30-08:15 Registrering, Entrén Frösö Park Arena
08:15-09:15 ST-arbeten, Draken
Maja Weinryb; Lina Nilsson; Anna Törn
08:15-08:35 Choice of postpartum contraception methods by Swedish and foreign born women
Maja Weinryb
08:35-08:55 Påverkas förlossningssättet av lyckad vändning?
Lina Nilsson
08:55-09:15 Hypoxic ischemic encephalopathy in the offspring of immigrant women in Sweden: a cohort study
Anna Törn
08:15-09:15 Symposium: Förlossningsbristning eller förlossningsskada – Vad är skillnaden?, Viggen
Maria Lindqvist; Malin Huber; Gunilla Tegerstedt
08:15-08:35 När det brister - kvalitativa studier om kvinnors upplevelser
Maria Lindqvist
08:35-08:55 Tiden läker alla sår - eller? Resultat från Analsfinkterstudien i Östersund
Malin Huber
08:55-09:15 Förlossningsbristningar
Gunilla Tegerstedt
08:30-10:00 Preeklampsi - ARG, Västerhus 1+2
09:15-09:45 Kaffe, Utställningen
09:45-11:45 SFOG:s årsmöte, Draken
09:45-11:45 Symposium arrangerat av barnmorskor: Mångfald, Viggen
Erika Schytt; Elin Ternström; Catrin Borneskog-Sinclair; Heléne Appelgren Engström; Anna Malmquist
09:45-10:15 Förbättrad mödrahälsovård för invandrarkvinnor i Sverige - från epidemiologi till interventioner i Emma-studien
Erika Schytt
10:15-10:45 Individuell förlossningsförberedelse – blivande föräldrar som inte pratar svenska
Elin Ternström
10:45-11:15 Familjebildning i lesbiska par- mångfald, graviditet, förlossning och föräldraskap
Catrin Borneskog-Sinclair; Heléne Appelgren Engström
11:15-11:45 Förlossningsrädsla hos lesbiska, bisexuella och transpersoner - minoritetsstress skapar extra lager av sårbarhet
Anna Malmquist
11:45-13:00 LUNCH, Utställningen
12:00-13:00 Utbildningsnämnden (endast inbjudna), Köket
12:15-12:55 Sponsrat symposium: Azanta - Low dose misoprostol for induction of labor - outpatient and inpatient. The Aarhus protocol. Symposium Azanta, Viggen
Rikke Bek Helmig; Lone Hvidman
13:00-14:00 Plenarföreläsning: Preeclampsia - Answers to Questions and Questions to Answers, Draken
Shaun Brennecke
13:00-17:00 SNÄV - Studierektorsnätverket (endast inbjudna), Alpbacken
14:00-16:00 Hem - ARG (endast inbjudna), Västerhus 1+2
14:05-15:35 Föreningssymposium - svåra händelser i vården, Draken
14:05-15:35 Symposium arrangerat av barnmorskor: "Normal" graviditet och förlossning idag., Viggen
Charlotta Elvander; Ingvild Aune; Agneta Westergren; Anna Wessberg
14:05-14:27 Är någon förlossning egentligen normal?
Charlotta Elvander
14:27-14:49 Har epidural en plats i den normala förlossningen?
Ingvild Aune
14:49-15:11 Bebisfabriken – att förlösa och bli förlöst på löpande band
Agneta Westergren
15:11-15:35 Gravida kvinnors upplevelser av att ha passerat 41 graviditetsveckor
Anna Wessberg
15:35-16:00 Kaffe, Utställningen
16:00-17:30 Avhandlingar - gynekologi & obstetrik, Viggen
16:00-16:30 Sentinel lymph node biopsy in endometrial cancer
Barbara Geppert
16:30-17:00 Preeclampsia - Studies on the Placenta and B-type Natriuretic Peptide
Katja Junus
17:00-17:30 Preeclampsia and the brain
Maria Nelander
16:00-17:30 Symposium arrangerat av OGU: Sätesförlossning, Draken
Andreas Herbst; Julia Savchenko; Hanna Åmark; Tove Wallström; Ferenc Macsali
16:00-16:30 Baksidan – En genomgång av huvudargumentet
Andreas Herbst
16:30-17:00 Sätesförlossningar på SÖS – hur man kan implementera sätes-team
Julia Savchenko; Hanna Åmark; Tove Wallström
17:00-17:30 Praktisk handläggning av sätesförlossningar i Bergen
Ferenc Macsali

Torsdag 29 augusti 2019

07:20-08:00 Frukostmöte/föreläsning Vestibulit, Östberget 1
07:30-08:30 Registrering, Entrén Frösö Park Arena
08:30-10:00 Symposium arrangerat av OGU: Alternativa yrkesval, Viggen
Tove Wallström; Sebastian Brusell Gidlöf; Elisabeth McKee
08:30-09:00 Obstetriker i Kenya - utan CTG och skalpprov
Tove Wallström
09:00-09:30 Karriär inom akademin - att växla mellan spekulat och pennan
Sebastian Brusell Gidlöf
09:30-10:00 Entreprenör och gynekolog - att uppfinna och utveckla sin produkt
Elisabeth McKee
08:30-10:00 Symposium: Sexualitet ur gynekologiskt perspektiv, Draken
Charlotta Löfgren-Mårtenson; Lena Moegelin; Nina Bohm-Starke
08:30-09:00 Sexologi som akademiskt ämne - behov & nytta för gynekologer och barnmorskor?
Charlotta Löfgren-Mårtenson
09:00-09:30 En bra sexualanamnes - hur svårt kan det vara?
Lena Moegelin
09:30-10:00 När njutning övergår till smärta - vad kan vården göra?
Nina Bohm-Starke
10:00-10:30 Kaffe, Utställningen
10:30-12:00 Symposium: Fosterdiagnostik idag, Viggen
Kypros Nikolaides; Ylva Carlsson; Eva Bergman; Bo Jacobsson
10:30-11:00 Fosterdiagnostik i Sverige idag och i framtiden
Ylva Carlsson
11:00-11:30 The essence of fetal medicine
Kypros Nicolaides live på videolänk
11:30-12:00 Ultra-ARG diskussion
Ylva Carlsson; Eva Bergman; Bo Jacobsson
10:30-12:00 Symposium: Ovarian cancer - a sexually transmitted disease?, Draken
Renée Turzanski Fortner; Jorma Paavonen; Lucia Mincheva-Nilsson
10:30-11:00 Chlamydia trachomatis and ovarian cancer risk: Accumulating evidence from prospective studies
Renée Turzanski Fortner
11:00-11:30 How can pelvic inflammatory disease and Chlamydia trachomatis cause cancer?
Jorma Paavonen
11:30-12:00 Inflammation and immune suppression: Dual immunological aspects in the pathogenesis of ovarian cancer
Lucia Mincheva-Nilsson
12:00-13:15 Lunch + prisutdelning tipspromenad (12.50), Utställningen
12:30-13:00 Sponsrat symposium - Karo Pharma: BabySlide - En naturlig utveckling av det finsk-norska greppet, Viggen
Knut Haadem
13:15-14:15 Plenarföreläsning: Long term health risks in PCOS, Draken
Dorte Glintborg
14:20-15:35 Symposium arrangerat av Fert-ARG: Olika vägar till föräldraskap, Draken
Viveca Söderström Antilla; Britt Friberg; Elisabeth Nedstrand
14:20-14:45 Finska erfarenheter av embryodonation
Viveca Söderström Antilla
14:45-15:10 Ny svensk lagstiftning gällande assisterad befruktning
Britt Friberg
15:10-15:35 Paneldiskussion Fert-ARG
Elisabeth Nedstrand
14:20-15:35 Symposium: Systemisk lupus erytematosus (SLE) och antifosfolipidsyndrom (APS) under kvinnans fertila liv, speciellt i samband med graviditet, Viggen
Estelle Trysberg; Aleksandra Antovic; Tomas Fritz
14:20-14:45 Vet du allt du behöver veta om gravida kvinnor med SLE?
Estelle Trysberg
14:45-15:10 APS – ett allvarligt tillstånd
Aleksandra Antovic
15:10-15:35 Praktisk handläggning av kvinnor med SLE inför, under och efter graviditet – rekommendationer från REUGRA
Tomas Fritz
15:35-16:00 Avslutningsceremoni, Draken

Fredag 30 augusti 2019

09:30-14:30 Verksamhetsmöte, Frösö Skans