Appar till konferenser?

Våra tjänster

Ge deltagarna på din konferens det bästa stödet.
Vi skräddarsyr unika konferensappar med alla nödvändiga funktioner.
Enkel för användaren och enkel för arrangören.

 

AppInConf Contact Form

Smarta funktioner

Personlig agenda

I vår eventapp  har vi samlat funktioner för talarlistor, aktivitetsflöden, kartor och en rad andra redskap som behövs för att individanpassa ett event. 

Genuina möten

Ett genuint möte bygger på interaktion. Låt appen utgöra bryggan mellan olika deltagare – som kommunikationskanal och gemensamt fönster mot sociala medier. 

QR-Scanning

Närvarokontroll, kontaktinformation eller anteckningar – du sätter gränsen för vad QR-läsaren i mobiltelefonen kan göra.  

Skapa intäkter

Låt appen göra jobbet, och visa vägen till vinst. Här finns möjligheter till såväl riktade annonser och nedladdningsbara filer, som interaktiva aktiviteter. 

Statistik

Med användarstatistik från appen kan du göra en deltagaranalys inför återkopplingen med sponsorer och utställare. 

Skapa intäkter

Låt utställare och sponsorer synas genom skräddarsydda annonser direkt i appen. 

Läs mer om Annons och intäktsmöjligheter

Kontakt

AppInConf
IDEON | Scheelevägen 15 | 223 63 Lund | Sweden

E-mail:    sales@appinconf.com
Telefon:  + 46 70 712 57 98
Support: + 46 70 735 23 72